This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce textových rámečkůZrušit obtékáníParametry rámečku (nastavení okrajů)
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce textových rámečků Rejstřík

Obtékat doleva a doprava

Obtékání objektu

Konkrétní příklad vidíte dole:
Text text má obtéct grafiku.

Čtyři ikony Obtékání okolo objektu vám umožňují formátovat text obsažený v textovém rámečku okolo libovolných jiných objektů. Jako objekt nůže sloužit každý libovolný rámeček. U rastrových grafik se ovšem neobtéká obsah rámečku, ale rámeček samotný. U objektů jako jsou plochy, vektorové grafiky a linek se obtéká vlastní objekt.

Vzniklý obtokový polygon slouží jako nový levý nebo pravý okraj pro formátování textu. Můžete jej také měnit výše popsaným způsobem v povelu Zviditelnit obtokový polygon. Způsob tohoto formátování záleží na tom, která ikona se zvolí.

Chcete–li text formátovat, zvolte nejdříve požadovaný textový rámeček a klikněte na některou z obtékacích ikon. Potom navolte rámeček, nebo rámečky, okolo kterých se má text formátovat. Druhým kliknutím na obtékací ikonu se text zformátuje tak, jak jste chtěli. (V jednom pracovním kroku můžete obtéct text okolo více rámečků.)

Rozdíly mezi třemi způsoby formátování nyní krátce probereme:

Dokud je jen jediná možnost jak může text obtékat, fungují všechny tři ikony stejně. Rozdíly vzniknout, pokud je místo pro text na obou stranách objektu. Tímto způsobem formátování se text zobrazuje vlevo a vpravo od objektu, pokud je to podle pravidel formátování možné (viz též nastavení textových pravítek).

Obtokový polygon, který se vytvoří při formátování, je součástí textového rámečku. Pokud se objekt posune, musí se obtokový polygon vytvořit znovu.

Čtvrtá ikona (viz nahoře) slouží ke smazání nepotřebného obtokového polygonu a k vrácení pravoúhlého průběhu textu. Použijte ji kdykoliv vám text záhadně obtéká něco, co nechcete, nebo utíká z rámečku. Zkazit se tím nic nedá.

K tomu ještě pár příkladů: Pro sazbu do trojúhelníka založte pod rámečkem dvě trojúhleníkové plochy, nikoli průhledné:

Nyní klikněte na textový rámeček a pak na ikonu, aby se text formátoval po obou stranách.

Vyberte kliknutím první plochu, pak kliknutím s klávesou [Shift] druhou, potom znovu na obtékací ikonu k formátování textu. Pokud má text požadovaný tvar, můžete plochy opět smazat:

Ještě více možností máte s linkovými rámečky. Počítejte s tím, že text může téct po obou stranách linky. Můžete tak ale například nechat nepotisknuté šikmé pruhy stránky, přičemž nastavíte vzdálenost obtékání na odpovídající šířku.

Další příklad: šikmé odstavce. Text nemá být pravoúhlý, ale sloupce mají být šikmé. I zde slouží trojúhlelníkové plochy k definici pravé a levé strany obtokového polygonu. Nejprve vytvořte prázdný textový rámeček, na něm dvě trojúhleníkové plochy:

Obtékání vytvořte stejně, jako předtím. Nyní můžete plochy opět smazat. Takto vzniklý textový rámeček fyzicky zkopírujte jednou pro každý požadovaný sloupec. Propojte je to textového řetězce a naiportujte text. Text bude ve sloupcích šikmý.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce textových rámečkůZrušit obtékáníParametry rámečku (nastavení okrajů)