This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce textových rámečkůObtékat dolevaPropojení textu z předchozí stránky
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce textových rámečků Rejstřík

Připojit do řetězce další část

Dříve než vysvětlíme tyto funkce, musíme vysvětlit pojem přetékání textu(angl. Piping). Představte si, že píšete knihu. Text, který končí ve spodku jedné stránky musí pokračovat na vrcholu stránky následující. Když vymažete část textu nebo dokonce celou stránku, text měl by přetéci tak, aby vyplnil vzniklou mezeru. Podobně, je to i když vkládáte text. Nový text měl být vložen před existující text nebo doprostřed již existujícího textu. Jinak řečeno, text by měl být schopný protékat volně mezi všemi stránkami. Přetékání textu z rámečku do rámečku umožňuje, abychom spojovali dva nebo více textových rámů do textového řetězce. Nejdříve vyberte rámeček, ze kterého by měl text téci. Tento rámeček může být i koncem jiného textového řetězce, ale nemůže to být rámeček aktuálního textového řetězce. Pak klikněte na ikonu. Všimněte si, že změnil tvar textového kurzoru:

Nyní musíte vybrat rámeček, do kterého by měl text téci. Tento rámeček pak bude mít v levém horním rohu šipku ukazující dovnitř, aby ukázal, že text přitéká z jiného rámečku. Předchozí rámeček bude mít šipku směřující ven aby ukázal že z něj text přetéká. Máte–li vybrán druhý rámeček, můžete vybírat třetí textový rámeček a tak dále. Když jste ukončili připojování rámečků, klikněte znovu na ikonu nebo použijte pravé tlačítko myši pro ukončení operace.

Textový řetězec se může rozkládat kdekoliv po celém dokumentu. Text propojit ze strany 5 do rámečku na stránce 8, zpět do stránky 6, a potom třeba zase na stránku 11. Taková manipulace však musí být dobře promyšlená. Jsou zde také funkce pro přetečení textu na následující stránku nebo z předcházející stránky. Tyto funkce budou popsány v následujících řádkách.

Tento povel slouží kromě toho také k definici poznámkových a indexových rámečků (viz výše). Aby mohl CALAMUS formátovat indexy nebo poznámky, musí vědět ke kterému textu přísluší. Spojení s poznámkou nebo indexy do řetězce do aktuálního textového řetězení, musíte vytvořit. To je popsané detailně v textovém modulu oddíl vkládání poznámky.

Propojení textových rámečků se může dělat také kliknutím na symbol toku textu v textovém rámečku (vlevo nahoře resp. vpravo dole), se stisknutou klávesou [Ctrl] (ale i bez ní), a natažením objevivší se linky textového toku do dalšího rámečku – přirozeně i na další stránce, pokud mezitím odlistujete.

Tip: Když dojde při propojování textového rámečku myší na následující stránku ke kolizi s automatickým posunováním výřezu obrazovky, stiskněte krátce klávesu [Alt]. Tím se posunování dočasně vypne.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce textových rámečkůObtékat dolevaPropojení textu z předchozí stránky