This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce stránkového díluZvláštní funkce stránkového díluStránkový díl pro tisk na výšku
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce stránkového dílu Rejstřík

Stránkový díl volné velikosti

Stránkový díl volné velikosti je volně nastavitelný co do velikosti. Můžete jej založit a zpracovávat jako každý jiný rámeček. Cokoliv je ohraničeno takovýmto rámečkem, bude vytištěno. Rámeček přitom nesmí být větší, než tisková stránka. Tento typ rozdělení je užitečný pouze chceme–li tisknout část stránky. Po stisku ikony vytvořte rámeček. Chcete–li vytisknout část stránky definovanou rámečkem stránkového dílu, musíte v tiskovém dialogu nastavit místo tisku celé stránky tisk vybraných nebo všech částí. Tento stránkový díl můžete zpracovávat jako ostatní rámečky – zvětšovat, zmenšovast, přesouvat, mazat.

Kromě tisku se dají stránkové díly používat ke generování rastrových obrázků objektů, které po nimi leží. Více o tom u modulů Filtr, Paint, Merge.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce stránkového díluZvláštní funkce stránkového díluStránkový díl pro tisk na výšku