This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce stránkového díluStránkový díl pro otočený tiskZvláštní funkce maskových skupin
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce stránkového dílu Rejstřík

Automatická tvorba stránkových dílů

Jak již bylo řečeno, stránku lze rozdělit na tiskové díly. Rutinní práci s rozdělením stránky dokumentu, vytvořením ale i smazáním rámečků stránkových dílů můžete přenechat Calamusu. K tomu slouží tato funkce. Po kliknutí na odpovídající ikonu se objeví formulář:

Hodnoty ve vrchní části dialogového okna zobrazují aktuální velikost stránky dokumentu a maximální potisknutelnou oblast, závislou na nastaveném ovládači tiskárny. Ve spodní části můžete specifikovat orientaci dílů, horizontální a vertikální přesah, a rozsah stránek. Funkce dole vytvoří nebo vymaže tiskové rámy na stránkách specifikovaných v rozsahu stránek. Podívejme se blíže na funkce tohoto dialogového okna. Funkce Vypočíst se používá po vložení typu uspořádání a velikosti překrytí. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí počet rámečků potřebných pro rozdělení stránky.

V poli Uspořádání dílů si můžete si vybrat, zda mají být rámečky neotočené nebo otočené. To přímo ovlivňuje typ vybraného rámečku. V poli Horizontální a Vertikální překrytí specifikujete o kolik se mají překrývat přilehlé rámečky.

Rozsah stránek pro které má být nastavení použito se zadává v poli vytvořit / odstranit od str.. Ikona Vymazat automaticky odstraní všechny stránkové díly nalezené ve specifikovaném rozsahu stránek.

Stiskem tlačítka Vytvořit umístíme tiskové rámy na specifikovaných stránkách. Když už jsou rámy vytvořené a umístěné na stránkách dokumentu, můžete je vytisknout všechny, nebo pouze ty selektované. Další informace naleznete v kapitole nastavení tiskárny.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce stránkového díluStránkový díl pro otočený tiskZvláštní funkce maskových skupin