This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůParametry rámečkového editoruParametry rámečkového editoruPonechat modus zakládání rámečků
  Rámečkový modul > Parametry rámečkového editoru Rejstřík

Editovat neviditelné rámečky

Tento povel patří ke skupině, kterou při začáteční fázi práce s Calamusem asni nepoužijete. Je–li odpovídající ikona zobrazena inverzně, můžete vybírat i neviditelné rámečky. Obsahy některých rámečků se vykreslují déle. Chcete–li i tyto rámečky se složitým obsahem rychle přesunovat, zvětšovat nebo zmenšovat, můžete zakázat zobrazení jejich obsahu, ale přesto je můžete volit a pracovat s nimi. K tomu slouží funkce Editovat neviditelné rámečky . Její obsluha je analogická jako u všech ostatních funkcí této povelové skupiny.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůParametry rámečkového editoruParametry rámečkového editoruPonechat modus zakládání rámečků