This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditace indexového slovníkuInformační řádkaKlávesové zkratky v okně slovníků
  Indexer PRO > Vytvořit index (1) > Editace indexového slovníku Rejstřík

Seznam slov

Hlavní část tohoto dialogu zabírá velký skrolovatelný seznam slov ve slovníku. Slova jsou automaticky alfanumericky setříděna od A do Z, takže o to se nemusíte starat. Velká a malá písmena se zatřiďují správně.

Kliknutím se jednotlivé řádky selektují nebo deselektují. Počet momentálně vybraných položek ukazuje informační řádka. To je užitečné zejména při pohybu v dlouhých seznamech, abyste náhodně nesmazali vybrané položky ležící mimo viditelný úsek okna.

List entries can show different symbols in the first two columns to let you easier recognize the type of each list entry. The symbols are described below.

Group name

Group name Group names are indicated by a filled blue bullet in the first column of the list entry.

Group member

Group member Group members are indicated by a filled gray bullet in the first column of the list entry. They belong to the first group name listed above these entries.

List this entry also outside group

also outside If list entries show a blue circle in the second column, they will also be listed outside the group. This attribued can be assigned to group names as well as group members.

Dvojklikem můžete položku slovníku editovat. Otevře se dialog, ve kterém můžete přepsat název pojmu nebo skupiny nebo zařadit pojem do skupiny. Zařazení se udělá kliknutím do řádky s názvem skupiny. Otevře se menu, ve kterém lze vybrat z existujících skupin tu, do které bude pojem od této chvíle patřit. Jakmile se to stane, můžeme zakřížkovávacím přepínačem určit, jestli se má pojem jen zařadit do vybrané skupiny, nebo i navíc vypsat samostatně do seznamu mimo skupinu (v abecedním setřídění).

Příklad:
Položku seznamu Květináč přiřadíme do skupiny Keramika a zapneme přepínač, takže se pojem uvede i mimo skupinu. Výsledek takto tvorby indexu může vypadat například takto:

Květináč      5, 9f
[...]
Keramika      12ff, 21
   Květináč   5, 9f

Vlastní seznam slov můžete vytvořit v libovolném textovém editoru nebo jej převzít od jiných uživatelů. Formát je banální:

O třídění se nemusíme starat, při načítání se seznam setřídí automaticky.

Pokud se v modulovém adresáři nachází soubor INDEX.IND, načte se při startu modulu automaticky.

žolík

Slova v seznamu můžete zakončit hvězdičkou. Ta, jak je obecně zvykem nahrazuje jakýkoliv počet jakýchkoliv znaků. Tím pádem označí takovýto zápis všechna slova začínající zadaným textem před hvězdičkou a s různými koncovkami.

Příklad:
Definujeme položku seznamu Stran*. Takovýto pojem zajistí v prohledávaném texu nalezení slov jako Strana, stranu, stranový, stranit... Všechna tato slova se zařadí pod klíčovým slovem Stran (v indexu bez hvězdičky).

Chcete–li například samostatně uvést pojem stranický, musíte jej definovat jako samostatný pojem. Přirozeně můžete i zde použít žolík, pak se pod klíčovým slovem stranický zařadí i slova se společným základem, tedy stranickým, stranickými nebo stranických.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditace indexového slovníkuInformační řádkaKlávesové zkratky v okně slovníků