This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastaveníTabulátorNastavit ukončovací znaky
  Indexer PRO > Nastavení Rejstřík

Nastavit ignorované znaky

V dialogu, který se objeví po kliknutí na tuto ikonu, můžete určit, které ASCII–znaky se při vytváření indexu mají ignorovat.

Indexer PRO pracuje obecně tak, že prohledávaný text nejprve převede do malých písmen, čímž dosáhne toho, že pojmem PostScript* budou nalezena i slova jako postscript nebo postscriptový.

Chcete–li ale určit pojem jako např. kulturněspolečenský,slovo kulturně­společenský se nenajde, pokud v tomto dialogu nezadáme spojovník a pomlčku –.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastaveníTabulátorNastavit ukončovací znaky