This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastaveníNastavit ignorované znakyNačíst setup
  Indexer PRO > Nastavení Rejstřík

Nastavit ukončovací znaky

V tomto dialogu určíte, které ASCII znaky, které se mohou v textovém rámečku vyskytnout, mají sloužit jako začátky nebo konce slov. Jako všeobecná hranice slova platí mezera a proto je vždy předvybraná.

Pokud vyberete jako hraniční znaky .,!?:;()[]{}"ŽŻŤŹ, najde se většina slov bez problému.

Když vyberete pomlčku a –, nenajdete pojmy, které jsou spojeny spojovníkem(např. pojem ASCII–znak)!

Výběr těchto znaků proto dělejte obezřetně a až po odpovídajícím otestování na svých textech.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastaveníNastavit ignorované znakyNačíst setup