This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůStín čáry
  Linky Rejstřík

Tvar čáry

Je nejen mnoho způsobů jak jíst Danone Fantasie, ale i jak vést rámečkem linku. Calamus podporuje nejrůznější tvary. První čtyři řady v této povelové skupině představují tvary linek, které v některé formě využívají výšku a šířku rámečku. Přitom může být linka šikmá, oblouková, nebo růžek z jednoho rohu rámečku do druhého. Linka je přitom veden a ve směru šipky, to znamená že knec je tam, kam směřuje šipka, začátek je na druhé straně. Zda (a kde) se budou šipky opravdu kreslit, můžete nezávisle na tom určit v povelové skupině Barva a styl linek (viz dole).

Druhy čar v obou dolních řadách jsou přesně vodorovné nebo přesně svislé. Přitom můžete určit jestli bude linka nahoře, dole nebo uprostřed, nebo u svislých nalevo, uprostřed nebo napravo.

Tvary čar v této povelové skupině existují od SL2000 a jsou vyhrazeny pro zvláštní účely.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůStín čáry