This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahTvar čáryBarva a atributy čáry
  Linky Rejstřík

Stín čáry

Nastavení stínu

Linky mohou mít stín. Kam tento stín padá, můžete určit zcela přesně. K tomu slouží povelová skupina nastavení stínu, rozdělená do dvou oblastí: Směr a vzdálenost.

Ve spodní části volíte kam má stín směřovat. 8 vnějších ikon určuje 8 možných směrů stínu, zvolená ikona je orámovaná. Pokud nechcete stín, klikněte na střední ikonu.

Jak daleko má stín v daném směru být, určíte v obou po ikonami ležícími zadávacími poli.

Za nimi ukázaná měrná jednotka je ta, která byla nastavena v modulu Stránky a vrstvy. Můžete volně volit vzdálenost ve směru vodorovném (směr X) a svislém (směr Y).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahTvar čáryBarva a atributy čáry