This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Tvar čáry

Linky


Obsah

Rejstřík


Křížem krážem: modul Linky

Zde najdete všechny funkce k vytváření a úpravám linek, šipek, oblouků a rohů.


Linky jsou nejjednodušší, ale možná i nejdůležitější grafické prvky. Rozdělují tabulky a sloupce, oddělují nadpisy od textu a strukturují stránky a jsou důležitým prvkem kreativity.

Calamus vám proto nabízí se svými linkovými rámečky možnost tuto kreativitu uvolnit. Rámečky linek dostanou na rozdíl od textových, obrazových nebo vektorových ráemčků svůj obsaj již při založení. Import odpadá, protože tyto rámečky nemohou obsahovat nic jiného než linky.

Modul linek dává možnost ovlivnit vzhled linek. Ten je dán směrem, tvarem, barvou, tloušťkou, typem čáry a stínem linky, stejně jako vzhledem konců. Modul má tři povelové skupiny: jedna pro tvar linky, jedna pro nastavení barvy, výplňového vzorku, typu čáry, tloušťky a konců a nakonec jedna pro tvorbu stínu.

Při kliknutí na rámeček s linkou se do povelových skupin převezmou parametry tohoto rámečku. Chcete–li změnit jeho vzhled, klikněte na příslušnou ikonu. Po každém kliknutí se linka objeví s novými vlastnostmi.

Není–li žádný rámeček momentálně vybrán, dostane změněné vlastnosti až nově založený linkový rámeček.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Tvar čáry