This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZpracování objektůZpracování objektůCestový objekt
  LineArt > Zpracování objektů Rejstřík

Indikátory objektů

Indikátory v této povelové skupině ukazují, jestli zpracováváte (chcete zpracovávat) objekt cest, skupinový objekt, objekt barevných přechodů, textový objekt nebo transformační objekt.

Kliknete-li na objekt ve vektorové grafice, ukazuje invertovaná ikona o jaký objekt se jedná.

Indikátory jsou také důležité pro přepnutí do specifických povelových skupin. Stisknutím ikony kleští v liště povelové skupiny přepnete do této specifické povelové skupiny.

Přirozeně se můžete do určité povelové skupiny dostat i tak, že nejprve kliknete na určitý indikátor a pak přepnete do požadované povelové skupiny.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZpracování objektůZpracování objektůCestový objekt