This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahObrys plochy objektu
  LineArt Rejstřík

Rejstřík

A | B | C | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

A
Automatická velikost písma
Automatické rozpoznání znakové sady
Automatické zaoblování křivek

B
Barva plochy objektu

C
Centrovat
Centrovat objekty
Centrovat objekty svisle
Centrovat objekty vodorovně
Cestový objekt

E
Editor cest
Editovat síť
Export objektů a rámečků

F
Farbverlauf laden
Farbverlauf sichern
Farbverlauf-Listenelement löschen
Farbverlauf-Parameter wiederherstellen
Farbverlaufliste
Farbverlaufliste exportieren
Farbverlaufliste importieren
Farbverlaufliste leeren
Farbverlaufliste sichern als
Farbverlauflisten-Bedienung

H
Horizontální zrcadlení přechodu

I
Import přes schránku Calamusu
Import rámečku do vektorové grafiky
Import rámečku přes stránku
Indikátory objektů
Informace o modulu
invers-Logo

K
Klávesové povely při práci s cestovým textem
Kopírování/import/export objektů
Kopírovaný barevný přechod
Kopírovat cestu
Kopírovat přechodové objekty
Kopírovat síťový objekt

L
Levý a pravý okraj

M
Mazání objektů
Mazat body
Modul-Logo

N
Nastavení
Nastavit parametry editoru cest
Nastavit parametry přechodu barev
Nastavit parametry sítě
Nastavit parametry textu na cestě
Nastavit standardní parametry
Nastavit stejnou ší?ku objekt?
Nastavit stejnou výšku objektů

O
Objekt do popředí
Objekt do pozadí
Objekt do rámečku
Objekt do schránky LineArtu
Objekty posunout o úroveň dopředu
Objekty posunout o úroveň dozadu
Obrys plochy objektu
Online-Handbuch (HTML)
Opuštění formuláře přechodů
Otáčení objektu

P
Parametry cesty
Parametry přechodu barev
Parametry sítě
Parametry textu po křivce
Pfad schließen
Počet přechodových objektů
Pozice přechodu
Přechod barev
Přechodové barvy
Přehled znakové sady
Přestřihnout cestu
Převést textový objekt na cestu
Převzetí objektů k editaci cest
Přizpůsobit rámeček objektům
Promítnout objekty na síť
Proporční změna velikosti
Punkte einfügen

R
Rohy objektů
Rozložení skupiny objektů
Rozmístit objekty podél cesty
Rozmístit objekty svisle
Rozmístit objekty vodorovně

S
Seskupit objekty
Sklon písma podle směru cesty
Skupinový objekt
Smazat cestu
Smazat objekty
Smazat síťové objekty
Smazat textový objekt
Spojení objektů
Spojit cesty
Standard-Farbverlauf
Svislé zrcadlení textu

T
Text na cestě svisle
Textový objekt
Toolbox
Transformace výplňových přechodů
Transformační objekt
Typy přechodů

U
Úhel přechodu
Umístit objekty relativně svisle
Umístit objekty relativně vodorovně
Upravit textovou cestu
Uzavřít / zaoblit cestu

V
Vertikální zrcadlení přechodu
Vkládat body
Vložení vektorové grafiky
Vložit text na pozici kurzoru
Vodorovné zrcadlení textu
Vrátit poslední přemístění (UNDO)
Všeobecně k textovým cestovým objektům
Výběr/přemisťování bodů
Vybrat/změnit objekt
Výplň barevným přechodem
Vyplnit cesty
Vyplnit cesty (Editovat síť)
Vystřihnout cestu z objektu
Vytvořit beziérovu křivku
Vytvořit novou vektorovou grafiku ze stávající
Vytvořit objekt
Vytvořit přechodovou skupinu
Vytvořit síť
Vytvořit úsečku

Z
Zamknuté objekty v přechodu (1)
Zamknuté objekty v přechodu (2)
Zamknutí objektu
Zapnout/vypnout estetický kerning
Zapnout/vypnout proporční písmo
Zarovnat doleva
Zarovnat doprava
Zarovnat objekty doleva
Zarovnat objekty dolů
Zarovnat objekty doprava
Zarovnat objekty nahoru
Zkreslení objektu
Změna úsečka/křivka
Změnit objekt ve vektorovou grafiku
Změnit směr cesty
Změnit směr textu
Zobrazení objektu
Zobrazit tečny
Zobrazit tečny (Editovat síť)
Zpět - funkce UNDO
Zpracování objektů
Způsob kopírování při importu
Zrušit přechodovou výplň
Zvláštní funkce - objektu cest
Zvláštní funkce - objektů přechodů barev
Zvláštní funkce - textový objekt
Zvláštní funkce - toolbox
Zvláštní funkce - transformační objekt
Zvolit objekty

A | B | C | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahObrys plochy objektu