This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Zpracování objektů

LineArt


Obsah

Rejstřík


Modulem LineArt můžete zpracovávat vektorové grafiky. Ty se v Calamusu, jak známo, skládají v zásadě z objektů cest, ale mohou obsahovat i jiné objekty. Takovým jiným objektem může být například do vektorové grafiky vestavěná rastrová grafika a podobně.

Jako další funkci nabízí Lineart možnost vložit do vektorové grafiky jakýkoliv v Calamusu existující rámeček. Dokonce lze použít rámeček typu text/linka/vektorová grafika a plocha ve vektorovém rámečku uvnitř jiného vektorového rámečku. Rámečky lze do vektorové grafiky vložit přes calamusovou schránku, nebo je se stránkou vyměňovat přímo pomocí LineArtu. Protože tyto rámečky nemusí mít bezpodmínečně něco společného s vektorovými grafikami, lze je v LineArtu také zpracovávat jen omezeně. Možné operace jsou jen zvětšení, zmenšení a zrcadlení.

LineArt poskytuje také editor cest. Cesty se skládají z rovných čar a Bézierových křivek a lze je libovolně vytvářet a měnit. Pomocí těchto základních funkcí lze vytvořit libovolný druh vektorové grafiky. Cesty, vytvořené v editoru cest tvoří dohromady objekt, kterému lze přiřadit druh okrajové čáry a způsob vyplnění. Konkrétně to znamená, že všechny cesty jednoho objektu mají stejný typ čáry a stejnou výplň.

Cesta se, jak již bylo řečeno, skládá z vícerých bodů, propojených čárami nebo bézierovými křivkami. Jak se s čárkami a křivkami zachází si můžete přečíst v popisu příručky Calamusu v kapitole Vektorový editor.

Vykreslení vektorové grafiky

LineArt při vykreslování zohledňuje, jestli je cache pro vektorové grafiky zapnutá, nebo ne. Proto má smysl cache vypnout, pokud chceme přesunout jednotlivé objekty složité vektorové grafiky, nebo změnit jejich velikost. V tom případě se překreslují jen ty oblasti, kde se opravdu něco změnilo. Pokud začneme zase pracovat v editoru cest, je lepší cache opět zapnout. Cache vektorových rámečků můžete podle potřeby kdykoliv zapínat a vypínat v menu Možnosti, položka Výstup na obrazovku. Konec konců se při prácí na grafice můžete řídit vlastními zkušenostmi.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Zpracování objektů