This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahSmazat objektyObjekt do schránky LineArtu
  LineArt Rejstřík

Zvláštní funkce - objektu cest

Tuto povelovou skupinu vyvoláte kliknutím na otazník, je-li předtím aktivován indikátor pro objekt typu cesta (viz dále).

Funkcemi v této povelové skupině určujete jaký základní tvar bude mít vektorový objekt v nově zakládaném objektovém rámečku. Celkem je tu 18 typů předdefinovaných tvarů. V podstatě odpovídají tyto typy tvarům ploch.

Je-li zvolena některá ikona, nakopíruje se do objektového rámečku při zakládání (vytvoření objektu) do něj dotyčný objekt. Barva a vzorek výplně, stejně jako vlastnosti okraje se převezmou z nastavení momentálně platného v příslušné povelové skupině. Kruh se zobrazí jako kruh přirozeně jěn je-li jeho rámeček přesně čtvercový. Je-li jeden pár stran větší než druhý, vznikne elipsa. Oproti modulu ploch jsou zde ale další tvary navíc - čára, kruhový oblouk a kruhová výseč. Vytvořené objekty lze dále zpracovávat jako jakékoliv jiné vektorové objekty, včetně libovolného obarvení funkcemi z povelové skupiny Zpracování barev.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahSmazat objektyObjekt do schránky LineArtu