This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor cestVyplnit cestyAutomatické zaoblování křivek
  LineArt > Editor cest Rejstřík

Zobrazit tečny

Tečny jsou u Bézierových křivek spojovací čáry mezi počátečním a řídicím bodem křivky. Je-­li tato ikona aktivní, zobrazují se tečny. Jinak nejsou tečny viditelné. Zobrazení tečen dává lepší přehled o konstrukci křivek.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor cestVyplnit cestyAutomatické zaoblování křivek