This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor cestAutomatické zaoblování křivekMazat body
  LineArt > Editor cest Rejstřík

Výběr/přemisťování bodů

Aby se mohly body a řídicí body vybírat přemisťovat, musí se zvolit tato ikona. Normálně stačí kliknout pravou myší. Jsou-­li vybrány nějaké body, může se pravou myší výběr zrušit. Bod (a jen tento bod) se zvolí, když se na něj klikne levou myší. Drží-­li se k tomu klávesa SHIFT, dají se kliknutím přidávat do výběru další body. Kliknutím na již vybraný bod se jeho výběr zruší. Dále je pro výběr k dispozici LASO, to jest selekce bodů orámovaných čárkovaným rámečkem. Tento rámeček se začne kliknutím na místo, kde se nenachází žádný bod. Tak se dají aktivovat jednotlivé body i celé obrysy.

Další funkce se dosáhnou kombinací pravé myši s klávesou CONTROL a ALTERNATE. Kliknutí na bod s klávesou CONTROL vybere všechny body (a kontrolní body) obrysu, do kterého bod patří. Klinutí pravé myši s ALTERNATE (kamkoliv) vybere všechny body editovaného objektu.

Dalším kliknutím levou myší na vybraný bod (body) je umožněno vybranými body pohybovat. Vybrané body se přilepí na kurzor a při dalším kliknutí levé myši se upustí na novém místě.

Pokud se při přemisťování hýbe křivkami, je jejich nový tvar okamžitě vykreslován. Je­li v parametrech zapnuta volba Uchovat zaoblení, zůstává vzájemný úhel křivek ve styčném bodě zachován. Je­li ve styčném bodě jen jedna křivka, funkce se neuplatní. Přesná funkce je popsána u popisu parametrů. V tomto formuláři lze nastavit i barvu čas tak, aby byly při editaci vidět na pozadí.

Pokud během pohybování doby klikneme pravou myší, je pohyb zrušen a body zůstanou na původních místech. Pravá myš tedy slouží obvyklým způsobem ke zrušení pohybu. Pokud není aktivován (vybrán) žádný bod objektu, slouží pravá myš k přechodu do režimu umisťování nových bodů (zakládací režim).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor cestAutomatické zaoblování křivekMazat body