This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor cestMazat bodyPunkte einfügen
  LineArt > Editor cest Rejstřík

Vkládat body

Nové body cesty se vloží touto funkcí. Podle toho, zda je zapnuto zakládání úseček nebo křivek, se nově "zatlučený" bod s předcházejícím spojí křivkou nebo rovnou čarou. Řídicí body křivky zobrazené jako malé křížky leží prozatím na spojnici předchozího a nového bodu, takže se křivka jeví jako rovná čára. Pokud je aktivován režim automatického zaoblování, jsou řídicí body v reálném čase umisťovány podle polohy kurzoru tak, aby při umístění dalších bodů byla vytvářena hladká křivka bez zlomů. V režimu výběru bodů lze ovšem řídicí body libovolně přemístit. Režim vkládání bodů je aktivní tak dlouho, dokud se kliknutím pravé myši nezruší a nepřejde se do režimu výběru a přemisťování bodů. Kliknutím pravé myši se stisknutou klávesou levý SHIFT přepíná režim tvorby úseček a křivek. Klávesou UNDO se naposledy přidaný bod zruší. Tak lze postupně rušit body až do začátku celé cesty.

Bod lze vložit i mezi dva body existující cesty. Klikněte se stisknutou klávesou SHIFT na existující bod. Mezi ním a dalším následujícím se vkládají body způsobem, popsaným již výše.

Pravá myš tu funguje obvyklým způsobem: První klik ruší vkládání, druhy přepíná na vybírání/přemisťování bodů. Chceme-­li vložit nějaké body před první bod obrysu, musí se otočit jeho směr.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor cestMazat bodyPunkte einfügen