This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVrstvyVšechny ostatní vrstvy neviditelnéKopírovat vrstvu
  Stránky a vrstvy > Vrstvy Rejstřík

Vytvořit prázdnou vrstvu

Touto ikonou založíte novou, prázdnou vrstvu. Po kliknutí na ni se objeví dialog, ve kterém se dají nastavit parametry nové vrstvy, jako je název, příslušnost ke skupině vrstev a podobně.

Popis jednotlivých parametrů:

Nový název

Zde můžete pro novou vrstvu určit její vlastní jednoznačný název v rámci stránky. Stejný název vrstvy můžete znovu použít na libovolné jiné stránce.

Neukazovat/netisknout vrstvu

Zapnutím tohoto přepínače se vrstva nebude zobrazovat a tisknout. V seznamu se před jejím názvem objeví vodorovná čárka.

Zamknout vrstvu

Je–li tento přepínač zapnut, je vrstva zamčená a chráněná proti změnám. To znamená, že všechny rámečky této vrstvy jsou automaticky zamčené, což by se jinak dalo dosáhnout jen pro každý rámeček jednotlivě v rámečkovém modulu.

barva vrstvy

Pro lepší rozlišení můžete použitým vrstvám pro lepší rozlišení přiřadit některou ze 16 možných barev, které se objevují v roletce. Toto barevné označení vrstvy je praktické nejen v seznamu vrstev, ale ukazuje se i v dokumentovém okně. Pokud máte viditelné okraje rámečků, vidíte u rámečků nepatřících k aktivní vrstvě v levém dolním rohu barevný čtvereček s písmenem i, které říká, ke které vrstvě patří. .

skupina vrstev

Pokud jste definovali skupiny vrstev, můžete nově založenou vrstvu do některé z nich zařadit. Je–li vrstva zařazena do skupiny, není již v seznamu vidět její vlastní barevné označení, ale barevné označení skupiny, do které je právě zařazena.

Je–li v menu vybrána jako skupina vrstev žádná, pracuje se s ní samostatně a zůstává jako nezávislá se svým vlastním barevným označením. Byla–li dříve zařazena do nějaké skupiny vrstev a nyní je opět ve skupině žádná, bude mít v seznamu i v dokumentovém okně zpět svou vlastní barvu.

Správu skupin vrstev aktivujete tlačítkem Editovat skupiny vrstev. Je popsána dále.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVrstvyVšechny ostatní vrstvy neviditelnéKopírovat vrstvu