This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahSeznam vzorových stránekVrstvu dospod
  Stránky a vrstvy Rejstřík

Vrstvy

Správa vrstev nabízí obrovské možnosti vytvářet strukturované dokumenty. Přitom je ponechána co největší svoboda práce s vrstvami a jejich skupinami.

Představte si při práci s vrstvami, že sedíte před prosvětlovacím stolem a sestavujete stránku z různých přes sebe pokládaných transparentních fólií, ne kterých můžete mít nalepené obrázky, texty, a grafiku. Jednotlivé fólie můžete různě seřadit, takže jednou jsou obrázky třeba zcela nahoře, podruhé zase úplně dole. Některá stránka může být udělaná z jediné fólie, u jiné jich můžete potřebovat třeba dvacet.

Všeobecně platí následující:

Pokud tedy s vrstvami nechcete vůbec pracovat, nemusíte. Nový dokument má automaticky vždycky jednu vrstvu v každé stránce a bez vašeho přičinění se na tom nic nezmění.

Chcete–li ale své dokumenty strukturovat, abyste mohli střídavě používat na stejné stránce různé vrstvy, měli byste si tuto kapitolu pozorně přečíst.

Pak platí také toto:

Nástroje pro zpracování vrstev nyní popíšeme detailně.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahSeznam vzorových stránekVrstvu dospod