This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůSelekce ASelektovat proporční rámečkySelektovat rámečky s vlastní gradační křivkou
  Selekce > Selekce A Rejstřík

Selekce obrázků podle rozlišení

S touto ikonou máte možnost otestovat, jestli nejsou obrazové rámečky příliš zvětšené, čili jestli jejich rozlišení nekleslo pod nastavenou mez. Minimální rozlišení lze zadat, nebo vybrat s menu z předdefinovaných.

(Not translated yet.)

Ignorovat plná obrazová data

Selekce kann feststellen, ob Bildrahmen ausgelagerte Bilder enthalten. Wenn Sie diese Option einschalten, werden solche vom Feindaten-Manager ausgelagerten Bilder nicht nachgeladen, um die tatsächliche Auflösung festzustellen.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůSelekce ASelektovat proporční rámečkySelektovat rámečky s vlastní gradační křivkou