This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůSelekce ASelekce obrázků podle rozlišeníSelektovat rámečky s vlastním rastrem
  Selekce > Selekce A Rejstřík

Selektovat rámečky s vlastní gradační křivkou

Tato ikona nabízí možnost, která by se neměla podceňovat, a sice vybrat v celém dokumentu všechny rámečky (jakéhokoliv typu), které mají přiřazenu nějakou křivku, lhostejno zda CK1, CK3, CK4 nebo CK7. Pokud například spolupracujete na velkém dokumentu s více sazeči, nebo připravujete na osvit dokumenty zákazníků, budete tuto funkci dříve či později potřebovat, abyste měli kontrolu přes jinak těžko zjistitelné informace.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůSelekce ASelekce obrázků podle rozlišeníSelektovat rámečky s vlastním rastrem