This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůSelekce BSelektovat zrcadlené rámečkyNavigieren
  Selekce > Selekce B Rejstřík

Selektovat prázdné rámečky

Tato ikona spouští funkci, kterou lze v zadané oblasti dokumentu najít a selektovat všechna prázdné rámečky, čili ty, které neobsahují žádná data. Je to praktické, když chceme vyčistit staré dokumenty od zástupných prvků, najít prázdné rámečky pro import obrázků a podobně.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůSelekce BSelektovat zrcadlené rámečkyNavigieren