This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahSelektovat rámečky s vlastním rastremSelektovat rámečky podle průhlednosti
  Selekce Rejstřík

Selekce B

Také v této od Selectu 3 nově zařazené povelové skupině najdete pod stejnou výběrovou metodikou v horní části pole 6 funkčních ikon. V této povelové skupině se provádějí další konkrétní selekce a deselekce, které podrobněji popíšeme dále.

Prvních 12 ikon odpovídá svou funkcí a významem těm z první povelové skupiny, proto je zde nebudeme znovu popisovat.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahSelektovat rámečky s vlastním rastremSelektovat rámečky podle průhlednosti