This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůVybrat typy rámečků
  Selekce Rejstřík

Přiřazení atributů rámečkům

Tato povelová skupina obsahuje nejprve oblast, ve které musíte vybrat typy rámečků, které se vůbec mají zpracovat.

Dolních 7 funkčních ikon jsou přepínače atributů. Když zvolíte některý z atributů, je přiřazen vybraným rámečkům.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůVybrat typy rámečků