This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObrys (Outline)Průhledný obrys (trapping)Stín
  Textové styly > Obrys (Outline) Rejstřík

Tloušťka kontury

Tloušťku kontury lze přesně specifikovat v aktuálních měrných jednotkách, které jsou nastaveny pro fonty nebo v procentech výšky fontu. Přepínat mezi těmito dvěma systémy lze stiskem jednotky vedle čísla. Nastavení tloušťky se provádí ve vstupním poli.

Tlusté kontury způsobují (díky momentálně v Calamusu používanému vektorovému výstupu) podstatně delší výpočetní časy. K tomu může docházet u určitých tlouštěk obrysu k vytváření ostnů ve zlomech kontury, takzvaným Griesbeckovým mačetám (pojmenováno podle programátora vektorového výstupu), které někdy poskytují docela pěkné efekty, ale nedávají přesné obrysy kontury. Doufáme, že brzy budeme moci v některé z další verzí Calamusu nabídnout nový vektorový výstup, ve kterém se tento problém již nevyskytne.

...


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObrys (Outline)Průhledný obrys (trapping)Stín