This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahTloušťka konturyZměnit styl textu (7)
  Textové styly Rejstřík

Stín

Tyto funkce mají vliv na zobrazení stínu u stínovaně zobrazeného textu. Bez výjimky se zde jedná o nastavení popsaná v kapitole o obsluze standardních prvků.

Písmena mohou vrhat stín. Parametry pro směr X a Y můžete zcela přesně určit, kam bude stín směřovat.

Nechcete–li stín, nastavte obě hodnoty na nulu.

Za číslem zobrazená měrná jednotka je ta, kterou máte nastavenou v modulu Stránky a vrstvy. Vzdálenost stínu můžete libovolně volit v šířce (směr X) i ve výšce (směr Y). Vzdálenost může být absolutní nebo relativní v procentech výšky znaku. Hodnoty mohou být kladné i záporné. Kladné vrhají stín doprava a dolů, záporné doleva a nahoru.

Přepínání mezi absolutní a relativní vzdáleností se dělá kliknutím na měrou jednotku za příslušným směrem. Přepíná to z absolutního vyjádření (mm, pt a podobně, podle nastavené jednotky v modulu Stránky a vrstvy) na %. Procenta se vztahují k nastavené výšce textu. Vzdálenost 100 % je tedy u 12bodového písma přesně 12 bodů. Vkládání hodnoty ukončete klávesou [Return], teprve potom se napsané hodnoty převzaty.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahTloušťka konturyZměnit styl textu (7)