This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor pro povelové skupiny CXmyPřesun ikony funkce (uvnitř příkazového bloku)Přiřadit modulovou ikonu
  CXmy­Editor > Editor pro povelové skupiny CXmy Rejstřík

Přesun ikony funkce (do jiného příkazového bloku)

Chcete­li přesunout ikonu funkce do jiného příkazového bloku, přesuňte ji jednoduše na okno povelové skupiny nebo na modulovou ikonu v okně se seznamem bloků. Alternativně se může ikona hodit také na funkci Nový příkazový blok. V tomto případě se nejprve vytvoří nový (a prázdný) příkazový blok a pak se do něj ikona přesune.

Protože se všechny ikony funkcí jednoho modulu CXmy musí nacházet uvnitř stejného příkazového bloku, stěhují se automaticky všechny ostatní ikony modulu také. Budou tak zatříděny do vybraného příkazového bloku, jakoby byl modul právě načten. Ojediněle může editor, je­li málo místa, obsadit také ještě existující mezery mezi již umístěnými ikonami. Je­li příkazový blok příliš zaplněn, aby mohl převzít všechny ikony, objeví se chybové hlášení a nic se nepřesune.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor pro povelové skupiny CXmyPřesun ikony funkce (uvnitř příkazového bloku)Přiřadit modulovou ikonu