This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor pro povelové skupiny CXmyEditovat text nápovědyVyměnit povelové skupiny
  CXmy­Editor > Editor pro povelové skupiny CXmy Rejstřík

Dělicí čáry mezi ikonami

funkcí

K optickému oddělení ikon funkcí nabízí editor možnost vložení dělicí čáry mezi ikony. V okně povelové skupiny můžeme kliknutím levou myší mezi dvě ikony vytvořit nebo smazat dělicí linku (stav se po každém kliknutí otočí). Je­li přitom podržena klávesa Shift, přenese editor změněnou dělicí čáru na všechny další linky ve stejném sloupci nebo řádku. Při současném podržení klávesy Control se změna provede až do kraje povelové skupiny (dlouhé linky). Dvojklik vkládá nebo maže všechny dělicí linky v této povelové skupině.

Tento popis se objeví ve zkrácené formě v informační řádce okna, pokud je kurzor v oblasti dělicích linek.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor pro povelové skupiny CXmyEditovat text nápovědyVyměnit povelové skupiny