This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor pro povelové skupiny CXmyVyměnit povelové skupinyZaložit nový příkazový blok
  CXmy­Editor > Editor pro povelové skupiny CXmy Rejstřík

Přesunout modul do jiného příkazového bloku

Všechny ikony jednoho modulu CXmy mohou být jedinou akcí přesunuty do jiného příkazového bloku. Buď se přesunou ikony funkcí modulu, nebo se přesune název modulu v modulovém okně do jiného příkazového bloku. Výsledkem je vždy totéž.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor pro povelové skupiny CXmyVyměnit povelové skupinyZaložit nový příkazový blok