This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor pro povelové skupiny CXmyZaložit nový příkazový blokZobrazit informace o modulu
  CXmy­Editor > Editor pro povelové skupiny CXmy Rejstřík

Smazat příkazový blok

Příkazový blok lze přirozeně také smazat. K tomu je potřeba jej napřed ručně vyprázdnit přesunutím v něm obsažených ikon do jiného příkazového bloku. Není­li tomu tak, odmítne editor chybovým hlášení provést operaci. Mazání se pak provede přesunutím některé z ikon modulů na ikonu mazání, nebo jednoduše kliknutím na tuto ikonu (právě zvolený příkazový blok se pak smaže).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor pro povelové skupiny CXmyZaložit nový příkazový blokZobrazit informace o modulu