This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditor pro povelové skupiny CXmyZavřít editorNastavení pro povelové skupiny CXmy
  CXmy­Editor > Editor pro povelové skupiny CXmy Rejstřík

Podrobnosti k obsluze oken

Pokud je to podporováno operačním systémem a dotyčnou verzí Calamusu, jsou všechna okna editoru obsluhovatelná v pozadí. Okna tedy nemusí nutně ležet v popředí a nezvolí se jimi funkce. Pokud chcete okno editoru přesto dát do popředí, klikněte jednoduše do volné oblasti okna, v němž není žádný funkční element.

Kliknutí na tlačítko pro plnou velikost okna (Fuller) nastaví okno editoru na optimální velikost (t.j. právě takovou, jakou má jeho obsah).

Informační řádky okna ukazují texty nápovědy ikon a obslužných prvků pod kurzorem myši, k jiným užitečná upozornění u přesunových akcí.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditor pro povelové skupiny CXmyZavřít editorNastavení pro povelové skupiny CXmy