This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahInformace o moduluDodávané tabulky a jejich instalace
  Konvertor textů Rejstřík

Převodní tabulky a princip činnosti

Základem pro činnost modulu jsou převodní tabulky. V dalším textu vysvětlíme jejich strukturu, instalaci, činnost a postup vytváření.

Převodník textů interně pracuje na bázi mezinárodně definovaného standardu UNICODE, založeného na dvoubajtovém kódování znaků. Z toho důvodu může být definováno až 65535 různých znaků, na rozdíl od dosud používaných 256. Mezinárodní organizace definuje obsazování jednotlivých pozic UNICODE tak, aby byly pokryty všechny existující abecedy všech jazyků, ale jsou tu i různé grafické značky a jiné symboly. Z tohoto důvodu je UNICODE nejvhodnějším základem pro převody textů odkudkoliv kamkoliv.

Převod textu probíhá v modulu dvoustupňově. Nejprve se převede určená oblast textu pomocí vstupní tabulky bezeztrátově do UNICODE. Tato tabulka se volí v oblasti "Z kódu". Potom se provádí převod z UNICODE pomocí opačně použité výstupní tabulky do cílového kódu. Tato tabulka se volí v oblasti "Do kódu". Při této fázi se do cílového kódu převedou všechny znaky, které jsou v cílovém kódu obsaženy, na své správné kódy. Znaky, které v cílovém kódu neexistují, jsou nahrazeny náhradním znakem, aby byla alespoň označena místa, kde ke ztrátě informace došlo a bylo možno posoudit, jestli to vadí, nebo ne.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahInformace o moduluDodávané tabulky a jejich instalace