This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahPřevodní tabulky a princip činnostiVytváření tabulek
  Konvertor textů Rejstřík

Dodávané tabulky a jejich instalace

Do modulu Převodník textů lze nainstalovat až 5 převodních tabulek. Tabulka je nezakódovaný textový soubor s koncovkou ".ct" a názvem pokud možno vystihujícím o co jde. Aby se tabulka při startu modulu dostala do řídicího dialogu, musí být umístěna do podadresáře "CONVERT.CFG" v adresáři modulů. Souborů tabulek smí být v tomto adresáři maximálně pět. Proto v adresáři "CONVERT.CFG" ještě adresář "OSTATNI", kde jsou další předpřipravené tabulky, které lze přesunutím do nadřízeného adresáře "CONVERT.CFG" a restartem modulu nainstalovat. Tabulek smí být nejvýše pět a pokud nějakou tabulku přidáte, musíte jinou přesunout do zásobníku "OSTATNI" (nebo jinam, ale hlavně nesmí zůstat v adresáři "CONVERT.CFG").

Pokud se modul při načtení nebo při startu Calamusu neobjeví v modulové liště, je příčinou právě příliš mnoho tabulek, nebo eventuelně syntaktická chyba některé tabulky.

V současné české verzi modulu se dodávají tyto základní tabulky:

Adobe cyrilic kódová stránka používaná firmou Adobe pro znakové sady v azbuce
CZ_Calamus_SL kódová stránka české verze Calamusu SL. Je příbuzná s kódem KEYBCS2 bratří Kamenických, ale je rozšířena o definice typografických uvozovek a dalších zvláštních znaků a o některá západoevropská a polská písmena tak, že jednou znakovou sadou lze kromě češtiny a slovenštiny pokrýt běžný text polsky a francouzsky. Až na typografické uvozovky lze v tomto kódu beze změn reprodukovat německé texty.
ISO Latin 2 kódová stránka pro střední Evropu používaná zejména v systémech UNIX, standard pro internet a DOS.
Mac OS Roman západoevropská kódová stránka počítačů Macintosh
Mac OS CE středoevropská kódová stránka počítačů Macintosh, obsahující češtinu, slovenštinu, polštinu, litevštinu, maďarštinu, turečtinu a další jazyky.
Windows 1250 středoevropská kódová stránka Microsoft Windows.

Dále jsou tu následující doplňkové tabulky, které lze vyměnit za základní:

ISO Latin 1 kódová stránka pro západní Evropu používaná zejména v systémech UNIX, standard pro internet a DOS.
Windows Latin 1 kódová stránka pro západní Evropu používaná v Microsoft Windows.
Windows Greek (CP 1253) kódová stránka pro řečtinu používaná v Microsoft Windows.
Windows Turkish (CP 1254) kódová stránka pro turečtinu používaná v Microsoft Windows.
PL_Calamus_SL kódová stránka používaná v polském Calamusu SL (a pod Atari TOSem)

Další převodní tabulky se průběžně vyvíjejí a jsou zpravidla ke stažení na webové stránce Calamusu v oblasti Download>Příslušenství.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahPřevodní tabulky a princip činnostiVytváření tabulek