This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDodávané tabulky a jejich instalacepojmenovávání znaků
  Konvertor textů Rejstřík

Vytváření tabulek

I když je ve vybavení modulu řada tabulek, může být potřeba pro nějaký specifický účel napsat novou. Jsou k tomu potřeba následující prostředky:

Textový editor libovolný program pro zpracování textu, může to být klidně i editor Eddie v Calamusu.
Tabulky UNICODE naleznete po instalaci v adresáři:
MODULY\CONVERT.CFG\OSTATNI
pod názvem "UnicodeData–2.0.6.txt". Soubor je ve formátu CSV, ve kterém jsou jednotlivá pole oddělena středníky. Tento soubor je nejlepší naimportovat do tabulkového procesoru (Excel, 602Tab, LDW, K­Spread, Lotus 1­2­3 apod.), nebo do databáze, aby bylo možno vyhledávat podle názvů znaků
Tabulka kódu, který převádíme V této tabulce potřebujeme mít k sobě přiřazeny názvy znaků a jejich pořadová čísla (32 až 255) v kódové tabulce.

Jak již bylo řečeno, jsou všechny tabulky koncipovány jako převod z daného kódu do UNICODE. Při tvorbě tabulek doporučujeme všechno dostatečně komentovat, abychom se později ve svých tabulkách vyznali.

Než uvedeme konkrétní příklad, je potřeba ještě vysvětlit konvence pro pojmenování znaků.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDodávané tabulky a jejich instalacepojmenovávání znaků