This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTabulátorVložit tabulátorSmazat tabulátor
  Textový modul > Textová pravítka > Tabulátor Rejstřík

Nastavit výplňový tabulátor

Vyplňovací tabulátory odpovídají až na jednu výjimku normálním tabulátorům: Vzniklý meziprostor je – jak již říká název – vyplněn. V obsahu tím například můžete názvy kapitol oddělit od čísel stránek tečkovanou linkou. Znaky, kterými se prostor vyplní se dají definovat ve formuláři Nastavit výplňový tabulátor (viz dále).

Vyplňovací tabulátory mohou stejně jako normální tabulátory zarovnávat na praporek doleva, doprava, centrovaně nebo do bloku. V pravítku jsou symbolizovány trojúhelníčkem s bílou tečkou.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTabulátorVložit tabulátorSmazat tabulátor