This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahPřehled znakůTabulátor
  Textový modul Rejstřík

Textová pravítka

Textová pravítka určují formátování textu v rámečku. Formátováním rozumíme zarovnání textu (na praporek doleva či doprava, do bloku nebo na střed), vzdálenosti odstavců a řádek a způsob, jakým se měří. K pravítkům patří i prvky jako tabulátory, levý a pravý okraj a odsazení odstavce. Kromě toho lze nastavit také vertikální uspořádání textu.

To textu můžete vložit libovolný počet pravítek. Pravítko platí tak dlouho, dokud se v textu neobjeví jiné. Ke zpracování textových pravítek musíte přepnout do režimu textových pravítek kliknutím pravou myší. Kurzor se tím přemění na křížek, kterým můžete volit jednotlivá textová pravítka. Zvolené pravítko se zobrazuje se silným orámováním. Ve zvoleném pravítku můžete přesunovat praporky okrajů a trojúhleníčky tabulátorů. Přitom nesmí být v povelovém poli textových pravítek navolena žádná tabulátorová ikona. Okraje a tabulátory jsou zobrazeny takto:

Jedna z pevných akcí myši je dvojklik myší na textové pravítko. Otevře se tím dialog Parametry pravítka, jakoby se pravítko vybralo a poté se kliklo na ikonu Editovat nastavení pravítka. V něm lze číselně nastavit všechno, co se dá na pravítku nastavovat.

Následujícími třemi symboly můžete vkládat a mazat tabulátory. Není–li žádný ze symbolů selektován, lze existující tabulátory přesunovat.

Když uchopíte v režimu textového pravítka symbol tabulátoru a posunujete jím, zobrazí se svislá (nebo šikmá – je–li rámeček otočený) pomocná linka, takže se tabulátory dají ručně umisťovat dost přesně.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahPřehled znakůTabulátor