This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTextová pravítkaVzdálenost řádek (měrná jednotka)Vzdálenost odstavců (měrná jednotka)
  Textový modul > Textová pravítka Rejstřík

Vzdálenost odstavců

Pro vzdálenost odstavců platí totéž co pro vzdálenost řádků. Odstavec končí vždy tam, kde je pro ukončení textu použita klávesa [Return].


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTextová pravítkaVzdálenost řádek (měrná jednotka)Vzdálenost odstavců (měrná jednotka)