This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahVzdálenost odstavců (měrná jednotka)Zpracování seznamu textových pravítek
  Textový modul Rejstřík

Seznam textových pravítek

Seznam textovýxch pravítek (novinka od SL2002) přináší do dokumentů přehled a pořádek. V něm vidíte na první pohled, kolik pravítek máte ve svém dokumentu použito.

Přirozeně můžete nadále pracovat jako dříve s tzv. volnými pravítky a seznam textových pravítek vůbec nepoužívat.

K tomu musíte ovšem určit, že se textová pravítka mohou zakládat interně. Vyvolejte funkci Správa textových pravítek, která je popsána dále a po příslušném nastavení uložte parametry Calamusu..

Pokud je vám jasná problematika seznamu textových stylů a volných (interních) textových stylů, pomůže vám následující porovnání v pochopení jak fungují interní (volná) textová pravítka a volné textové styly, protože práce s textovými styly je nyní analogická k práci se textovými pravítky.

Porovnání způsobu vytváření volných stylů/pravítek:

Styl

  • Načíst parametry stylu umístěním kurzoru, newbo vyznačením bloku a kliknutím na ikonu Zjistit styl textu.
  • Změnit parametry v některé z povelových skupin textových stylů.
  • Přiřadit styl kliknutím na ikonu Změnit textový styl (eventuelně je tu ještě dotaz, zda změnit celý text, nebo vyznačený blok).
  • Tím je vytvořen nový volný styl.


Pravítko

  • Načíst parametry pravítka zvolením některého pravítka ve stránce..
  • Změnit parametry v povelové skupině textového modulu Textlová pravítka.
  • Vložit pravítko na pozici kurzoru kliknutím na ikonu Vložit pravítko.
  • Tím je vytvořeno nové volné pravítko.

Pro oba případy platí: Jsou–li parametry stylu/pravíta totožné s načtenými z existujícího, vloží se nebo přiřadí stejný styl/pravítko. Teprve je–li alespoň jeden parametr jiný, vytvoří se nový styl nebo pravítko.

Snad to není zase tak těžké?


Použití seznamu textových pravítek je celkem jednouché a popíšeme ho dále.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahVzdálenost odstavců (měrná jednotka)Zpracování seznamu textových pravítek