This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůSeznam textových pravítekSeznam textových pravítekEditace textového pravítka
  Textový modul > Seznam textových pravítek Rejstřík

Zpracování seznamu textových pravítek

Po kliknutí na tuto ikonu se objeví centrální dialog pro správu seznamu textových pravítek:

V tomto dialogu vidíte vlevo seznam pravítek, která jsou k dispozici. V protikladu k povelové skupině jsou zde vidět plné délky názvů.

Tlačítkem intern nad seznamem můžete právě zvolené pravítko přepínat mezi interním a viditelným režimem. Má–li pravítko nastavený status intern, objevuje se před jeho plným názvem ještě znak #jako označení. Interní pravítko se v seznamu eventuelně nemusí objevit v seznamu zobrazeném v povelové skupině Seznam textových pravítek. K tomu navíc Calamus automaticky odstraňuje z dokumentu všechna interní pravítka jakmile přestanou být v dokumentu někde použita. Ne– interně nastavené pravítko zůstává v seznamu i když se v dokumentu nepoužívá. Může být smazáno ručně nebo funkcí fixace dokumentu v menu Možnosti.

V pravé oblasti dialogu můžete nastavit parametry seznamu pravítek. Zde můžete určit, jestli se mají interní pravítka objevovat v seznamu a zda se nová pravítka smějí zakládat jako volná, nebo jestli se pro každé musí objevit dialog Parametry textového pravítka, který byl již podrobně popsán v kapitole Textová pravítka.

Tlačítkem Uložit můžete toto nastavení trvale uchovat v souboru Calamus.SET.

Na spodním okraji dialogu najdete dvě tlačítka s šipkami, kterými můžete pravítka v seznamu podle potřeby setřídit.

Kliknutím na tlačítko Nové vytvoříme nové textové pravítko (s parametry pravítka právě vybraného v seznamu) a otevře se dialog Parametry textového pravítka k dalšímu zpracování parametrů.

Tlačítkem Smazat můžete právě vybrané pravítko smazat a tím jej odstranit ze seznamu. Pokud je mazané pravítko použité někde v dokumentu, musíte ještě zvolit jiné pravítko, které to mazané nahradí. Protože každý v dokumentu použitý textový rámeček musí mít nejméně jedno textové pravítko, nemůžete smazat první textové pravítko v rámečku, dokud obsahuje dokument nejméně jeden textový rámeček.

Chcete–li změnit parametry existujícího textového pravítka, klikněte na tlačítko Editovat. Otevře se dialog Parametry textového pravítka, ve kterém můžete nyní měnit parametry právě vybraného pravítka v seznamu. Alternativně můžete tento dialog otevřít dvojklikem na požadované pravítko v seznamu.

Tlačítkem [OK] opustíte dialog Správa textových pravítek, přičemž se všechny provedené změny přijmou. Kliknete–li na [Storno], zůstanou všechny parametry textových pravítek tak, jak byly před otevřením tohoto dialogu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůSeznam textových pravítekSeznam textových pravítekEditace textového pravítka