This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditace objektůSpojit objektyZkreslit objekty
  Vektorový editor > Editace objektů Rejstřík

Nastavit parametry

Zde se dají nastavit různé parametry pro práci s vektorovým modulem. Po kliknutí na tuto ikonu se objeví formulář:

V prvních dvou polích se určí, zda se souřadnice objektů vztahují k začátku stránky, nebo k začátku rámečku. Vztahují­li se k začátku stránky, je bod 0,0 v levém horním rohu, nebo u levé stránky dvoustránkového formátu v pravém horním rohu.

Následující pole ve skupině parametrů cest ovlivňují povelovou skupinu Editace cesty, popsanou v následující kapitole. Nejprve se dá nastavit, zda mají zakulacovat jen nové nebo všechny bézierovy křivky. Nové bézierovy křivky jsou ty, které vypadají jako přímky, protože mají řídicí body tečen a koncové bory v jedné rovině. Přesnější popis najdete u příslušné funkce.

I pole Zachovat zaoblení křivek patří ke skupině editace cest. Tečny bézierovy křivky jsou spojnicemi koncového bodu s jeho řídicím bodem. Čára vycházející z koncového bodu k ní přiléhá. U zakulacených cest jsou obě tečny procházející kotevním bodem v přímce. To znamená, že křivka prochází bodem hladce bez zlomu. Je–li toto pole zakřížkováno, zůstává tento hladký průchod bodem zachován i při posunutí řídicího bodu. Odpovídající řídicí bod na druhé straně je tedy automaticky posunut také. Zde je k tomu příklad:

Dále se zde může volit ukazování směru cesty a jakou barvou se mají zobrazovat čáry, křivky, tečny a řídicí body. Zvláštní postavení tu má kombinace černá/bílá. Obrys je pak zobrazen inverzně­ na černé bílý, na bílé černý.

Obarvit skupiny (ve starších verzích Skupina je objekt) určuje, jestli se má při změně barvy přistupovat k celé skupině jako k jednomu objektu a přiřadit všem jeho podobjektům zvolenou barvu. Není–li zakřížkovaná, podobjekty skupiny si ponechají původní barvy a nezmění se.

Počet Čar v objektu, stejně jako počet křivek v objektu umožňuje omezit počet čar a křivek v objektu.

Bézierů na kruh určuje z kolika oblouků se skládá kruh/kružnice. Ovlivňuje to způsob tvorby elips, kruhů a kružnic při zakládání objektů přednastavených tvarů ve povelové skupině Speciální funkce.

Pole [OK] zapne nastavené parametry. Kliknutím na Uložit se nastavení uloží a bude platit i při příštím startu. [Storno] ruší nastavené změny.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditace objektůSpojit objektyZkreslit objekty