This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditace objektůOtočit objektyVytvářet objekty
  Vektorový editor > Editace objektů Rejstřík

Objekty měnit proporčně

Jestliže je tato ikona je aktivována, objekty budou měnit svou velikost proporcionálně: Kružnice se tedy nemůže stát elipsou; čtverec nemůže být změněn na obdélník. Aktivní body rámu budou zobrazeny jen v rozích.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditace objektůOtočit objektyVytvářet objekty