This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditace objektůZkreslit objektyObjekty měnit proporčně
  Vektorový editor > Editace objektů Rejstřík

Otočit objekty

Podobně jako výše popsaná funkce zkreslení je i otáčení funkcí, která je beze ztráty kvality možná jen u vektorových grafik. Objektový rámeček můžete libovolně otáčet, aniž by se vytvářely stupňovité okraje jako je tomu u rastrových obrázků. Po označení jednoho nebo více objektů a stiskněte ikonu otáčení objektu. Jestliže jste vybrali více než jeden vektorový objekt, budou dočasně seskupeny, podobně jako u zkreslování. Ještě jednou připomínáme: Seskupení nemá nic společného se spojováním objektů, po kliknutí na jednotlivý objekt se zase zruší.

Potom klikněte kamkoliv do pracovního okna. Tonto kliknutí určí pomocný bod otáčení. Když nyní pohybujete myší okolo tohoto bodu, vidíte kruhový oblouk označující úhel otáčení. Střed leží ve středu objektu nebo skupiny. Otočení provedete novým kliknutím levou myší. Pokud jste si otáčení mezitáím rozmysleli, můžete operaci pravou myší zrušit.

Tip: Vektorový objekt můžete otáčet i numericky. K tomu ale doporučujeme založit si na vyvolání pole souřadnic makro.

Pak se objeví tento malý dialog, ve kterém můžete zadat přesný úhle natočení. Return převezme hodnotu a dialog ukončí.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditace objektůZkreslit objektyObjekty měnit proporčně