This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditace cestyVytvořit Beziérovu křivkuVybírat a přesunovat body
  Vektorový editor > Editace cesty Rejstřík

Automatické zaoblování křivek

Je­li tento režim zapnut, jsou nově zakládané křivky automaticky zaoblovány. To znamená, že bézierovy křivky jsou napojovány tak, že procházejí vždycky hladce napojovacími body. Je to dosaženo automatickým posunem tečen tak, aby byly obě tečny vycházející z kotevního bodu v přímce.

Není–li přepínač nastaven, jsou řídicí body nově založených bézierových křivek na přímce mezi začátkem a koncem křivky a křivky jsou nejdřív přímé.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditace cestyVytvořit Beziérovu křivkuVybírat a přesunovat body