This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditace cestyAutomatické zaoblování křivekMazat body
  Vektorový editor > Editace cesty Rejstřík

Vybírat a přesunovat body

Aby se mohly body a řídicí body vybírat přemisťovat, musí se zvolit tato ikona. Normálně stačí kliknout pravou myší. Jsou–­li vybrány nějaké body, může se pravou myší výběr zrušit a přepnutí do editace kotevních bodů se přepne až druhým kliknutím. Bod (a jen tento bod) se zvolí, když se na něj klikne levou myší. Drží–­li se k tomu klávesa [SHIFT], dají se kliknutím přidávat do výběru další body. Kliknutím na již vybraný bod se jeho výběr zruší. Dále je pro výběr k dispozici LASO, to jest selekce bodů orámovaných čárkovaným rámečkem. Tento rámeček se začne kliknutím na místo, kde se nenachází žádný bod. Tak se dají aktivovat jednotlivé body i celé obrysy.

Další funkce se dosáhnou kombinací pravé myši s klávesou [CONTROL] a [ALTERNATE]. Kliknutí na bod s klávesou [CONTROL] vybere všechny body (a kontrolní body) cesty, do kterého bod patří. Kliknutí pravé myši s [ALTERNATE] (kamkoliv) vybere všechny body editovaného objektu.

Dalším kliknutím levou myší na vybraný bod (body) je umožněno vybranými body pohybovat. Vybrané body se přilepí na kurzor a při dalším kliknutí levé myši se upustí na novém místě.

Pokud se při přemisťování hýbe křivkami, je jejich nový tvar okamžitě vykreslován. Je­li v parametrech zapnuta volba Zachovat zaoblení, zůstává vzájemný úhel tečen ve styčném bodě zachován. Je­li ve styčném bodě jen jedna křivka, funkce se neuplatní. Přesná funkce je popsána u popisu parametrů. V tomto formuláři lze nastavit také barvu čar tak, aby byly při editaci vidět na pozadí.

Pokud během pohybování body klikneme pravou myší, je pohyb zrušen a body zůstanou na původních místech. Pravá myš tedy slouží obvyklým způsobem ke zrušení pohybu. Pokud není aktivován (vybrán) žádný bod objektu, slouží pravá myš k přechodu do režimu umisťování nových bodů (zakládací režim).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditace cestyAutomatické zaoblování křivekMazat body