This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditace cestyZměnit směr cestyZměna přímka/křivka
  Vektorový editor > Editace cesty Rejstřík

Uzavřít/zaoblit cestu

Tento povel má dvojí funkci: cesty se jím uzavřou a zaoblí. Uzavřená cesta je ta, jejíž začáteční a koncový bod leží na stejném místě. Cesty obsahující křivky se přitom mohou navíc zaoblit tak, aby procházely všemi body hladkou nezlomenou křivkou. Toho se dosáhne posunem řídicích bodů tečen křivek. Funkce se spustí kliknutím na ikonu a pak na kterýkoliv bod uzavírané cesty. Cesta se uzavře a křivky se zaoblí. Ikona funkce zůstává inverzní, takže můžeme uzavírat další cesty. Kliknutím pravé myši se funkce přeruší a přejde se do režimu výběr/přemisťování bodů. Pokud chceme cestu jen uzavřít a nehýbat s řídicími body tečen, klikneme na její bod se stisknutou klávesou [SHIFT]. Tím se cesta uzavře, ale křivky zůstanou beze změny. Jak to přesně funguje, vidíte na obrázku:

Nalevo je otevřená cesta, uprostřed výsledek kliknutí se SHIFTem, vpravo kliknutí bez SHIFTu.

Obsluha funkce není obtížná: Funkce se spustí kliknutím na ikonu a pak na kterýkoliv bod uzavírané cesty. Cesta se uzavře a křivky se zaoblí. Ikona funkce zůstává inverzní, takže můžeme uzavírat další cesty. Kliknutím pravé myši se funkce přeruší a přejde se do režimu výběr/přemisťování bodů.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditace cestyZměnit směr cestyZměna přímka/křivka