This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůEditace cestyVkládat bodyUzavřít/zaoblit cestu
  Vektorový editor > Editace cesty Rejstřík

Změnit směr cesty

Cesty mají, jak již bylo v podstatě řečeno, svůj směr od počátečního bodu ke koncovému. Začátek cesty je zobrazen jako plný černý bod, všechny ostatní body jsou zobrazeny jako duté čtverečky. Směr cesty ovlivňuje vzhled dvou vzájemně se překrývajících obrysů. Podrobněji je to popsáno v úvodní kapitole Vektorový editor. V krátkosti jde o to, že mají­li překrývající se cesty stejný směr, je překrývající se část zobrazena jako plná plocha stejné barvy, jako má celý objekt. Výsledný objekt je tedy zobrazen jako sjednocení cest ­ to jest součet jejich ploch. Je­li směr cest opačný, je překrývající se část zobrazena jako průhledná díra.

Kliknutím na ikonu popisované funkce se původní směr cesty otočí a původní počáteční bod je bodem koncovým.

TIP: Požijte tuto funkci na přidání bodů před počáteční bod. Otočením směru z něj uděláte bod poslední. Za něj přidáte další body a nakonec otočíte směr zase zpátky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůEditace cestyVkládat bodyUzavřít/zaoblit cestu