This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
StartInhoudFreie FarbeDateitypen
  Calamus 2015 Index

Dubbelop

Als twee objecten een gelijke naam hebben

In Calamus kunt u veel elementen op diskette of harddisk vastleggen. Tekststijlen, maar ook stam-pagina's en kleurpaletten behoren hiertoe. Deze elementen kunt u ook individueel aan een reeds in een ander document gebruikte elementen toevoegen. Zoals ook bij het bijladen van een compleet document, kan het hier echter gebeuren dat twee objecten (tekststijlen, stam-pagina's, ...) dezelfde naam hebben. Dat zal er later toe leiden, dat u in een op naam gesorteerde lijst deze beide objecten niet meer onderscheiden kunt. Daarom verschijnt in zo'n geval het volgende dialoogpaneel:

In de eerste regel wordt aangegeven welk soort object het betreft. Bij het laden van een stam-pagina of stijlijst is dit meestal wel duidelijk, wordt echter een geheel document bij een ander document geladen dan is deze informatie echt nodig. Daaronder staat de naam van het object in kwestie. Nog een regel lager vindt u een voorstel voor een nieuwe naam. Wanneer dit voorstel u niet bevalt, kunt u die met de gebruikelijke cursortoetsen ([Pijl-links], [Pijl-rechts]) bereiken of met de [Esc]-toets ook helemaal wissen en opnieuw invoeren. In het onderste deel van het dialoogpaneel ziet u de velden Herbenoemen, Vervangen en [Annuleer]. Met een klik op het eerst genoemde veld, krijgt het nieuw bijgeladen object een nieuwe naam. Het reeds aanwezige object blijft ongewijzigd. Het Vervang-veld bewerkstelligt dat het oude object door het nieuwe vervangen wordt.

Een voorbeeld: stel, u heeft in uw document een lege stam-pagina met de naam Stam-pagina 1. Van de diskette of de hard-disk laadt u nu een document bij, dat eveneens een stam-pagina met de naam Stam-pagina 1 heeft. Deze bijgeladen stam-pagina bevat wellicht kop- en voetnoot-regels. Wanneer u nu in de dialoogbox op het veld Vervangen klikt worden alle pagina's van het BIJGELADEN document zo veranderd, dat ze nu de (lege) stam-pagina van het oude document gebruiken. Alle kop- of voetnoot-regels (en natuurlijk ook alle andere stam-elementen van de pagina) vallen dan op alle pagina's weg, die in het erbij geladen document in de Stampagina 1 stonden. Afhankelijk van uw ervaring, raden wij u aan behoedzaam met deze functie om te gaan.

Tenslotte is er nog de optie Geldig voor alle andere objecten die u kunt activeren. In dit geval geldt het bevel Herbenoemen of Vervangen niet slechts voor het zojuist gekozen, maar ook voor alle volgende objecten van het gekozen type.

Tip: In der Calamus-Setup-Datei (CALAMUS.SET) wird auch zu allen mit diesem Dialog behandelbaren Dokument-Objekttypen vermerkt, ob der Button Umbenennen oder Ersetzen defaultmäßig angeboten wird. Es lohnt sich daher, von Zeit zu Zeit die CALAMUS.SET-Datei zu sichern.


Copyright © invers Software (Home)
Laatst gewijzigd op 12 december 2015

StartInhoudFreie FarbeDateitypen