This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZáklady vyřazování do archůVyřazovací formy naležato a nastojatoZastrčení, vložení do sebe
  Archová montáž PRO > Základy vyřazování do archů Rejstřík

Obrácení, otočeni

Forma k vyřazení na obrátku znamená, že se stránky připraví tak, že se tiskové archy, vyšlé ze stroje po lícovém potisku, otočí podle středního lomu, aby se správně potiskla rubová strana. Papír potištěný na líci i rubu obsahuje proto vždy dva stejné exempláře tiskového archu, které se musí před dalším zpracováním uprostřed rozříznout.

Vyřazování na otočku znamená vyřadit stránky tak, že se papír otáčí okolo podélné osy - okolo křížového lomu, aby se správně potiskl rub.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZáklady vyřazování do archůVyřazovací formy naležato a nastojatoZastrčení, vložení do sebe