This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZáklady vyřazování do archůObrácení, otočeniNavěšování, související archy
  Archová montáž PRO > Základy vyřazování do archů Rejstřík

Zastrčení, vložení do sebe

Vyřazení pro zastrčení nebo vložení znamená, že se hotové složené tiskové archy musí do sebe vložit, aby vzniklo správné řazení stránek pozdější tiskoviny. Toto vyřazovací schéma se používá hlavně u sešitů, které se sešívají na hřbetě.

Například 32stránkový časopis A4 se musí vytisknout tak, že druhý osmistránkový arch se vloží do prvního, třetí do druhého a čtvrtý do třetího a všechny čtyři se společně ve hřbetu se scvaknou sponkami. První arch obsahuje první 4 a poslední 4 stránky, tedy 1, 2, 3, 4 a 29, 30, 31, 32. Druhý arch má stránky 5 až 8 a 25 až 28, třetí 9 až 12 a 21 až 24 a konečně čtvrtý arch obsahuje strany 13 až 16 a 17 až 20.

Dají se ovšem realizovat i zcela exotická schémata, třeba l2stránková, kdy je zastrčeno 8 stránek do vnějších 4 a podobně.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZáklady vyřazování do archůObrácení, otočeniNavěšování, související archy